Heeft u vragen +31 - 615 623 165

CoLaw, (juridische) vraagbaak voor u over de overheid

Besluiten van de overheid (bijvoorbeeld van uw gemeente) kunnen consequenties voor u hebben en diep ingrijpen in uw leven. Denkt u maar eens aan de vergunning die u hebt aangevraagd om uw droomhuis te bouwen en wordt geweigerd door de gemeente of een kroeg met terras die in uw straat zal worden gevestigd.

Bent u het niet eens met het (on)rechtmatig handelen of juist het niet-handelen van de overheid, hebt u een geschil met de overheid, wilt u dat de overheid op uw verzoek een besluit neemt of heeft u gewoon behoefte aan een constructief gesprek met een gemeenteambtenaar, maar u weet niet hoe u dat het beste kunt aanvliegen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik ga u helpen.

Mijn missie is u met (juridische) raad en daad bij te staan in uw contacten met de overheid. CoLaw, is laagdrempelig en daardoor bereikbaar voor de modale burger en burger met een kleine beurs. Dit vanuit mijn motivatie dat iedere burger zijn recht moet kunnen halen.

Offerte aanvragen

Het laatste nieuws

Prioriteiten stellen in het handhavingsbeleid mag, maar afzien van handhaven niet

Op 4 juni 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2014:1982). In deze uitspraak zegt de Afdeling duidelijk hoe bestuursorganen in handhavingsbeleid prioriteiten kunnen stellen. De Afdeling zegt dat prioritering in handhav...

Lees verder

De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel

De gemeenteraad beslist doorgaans op voorstel van het college over een bestemmingsplan. Zo'n voorstel wordt nogal eens voorafgegaan door een (exploitatie)overeenkomst die de gemeente met een initiatiefnemer voor een bouwplan heeft gesloten. Wat nu als de raad het er helemaal n...

Lees verder